Надання інформаційно-консультативних послуг в питаннях підготовки, супроводу та отримання в інстанціях різного роду документів, що регламентують роботу підприємства.

Консультації по підготовці різного роду документів  (заяви, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, акти обстеження і т.п.), що регламентують роботу підприємств, організацій, товариств та підприємців, а також розв’язання спірних питань, їх супровід в інстанціях, стосовно (пожежної безпеки, охорони  праці, енерго та санепіднагляду).

Проектування будівель і приміщень, що будуються, а також тих, що підпадають під реконструкцію, супровід і узгодження проектно-кошторисної документації у відповідних інстанціях для отримання експертних висновків; приведення будівель і споруд, приміщень у відповідність  з вимогами протипожежних, санітарних і інших норм і правил;

Розробка проектно-кошторисної документації з отриманням позитивних експертних висновків по устаткуванню об’єктів, підприємств, приміщень різного призначення автоматичними засобами виявлення пожеж (автоматична пожежна сигналізація, охоронна сигналізація) і гасіння пожеж (автоматичні системи гасіння пожеж, системи відеоспостереження і контролю доступу, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей) з можливою відповідною здачею актів державній комісії;

Консультації по нормативним положенням, здійснення нагляду, придбання і перезарядка первинних засобів протипожежного захисту (вогнегасники, стаціонарні пересувні установки пожежогасіння, пожежної техніки і устаткування) їх облік; складання відповідних наказів і розпоряджень, устаткування об’єктів різного роду знаками пожежної безпеки у відповідності до протипожежних норм і правил.

Консультації і розробка комплексних і перспективних планів по забезпеченню і підвищенню рівня пожежної безпеки; підготовка наказів і розпоряджень тих, що регламентують протипожежний режим в службових приміщеннях (режим куріння, застосування побутових нагрівальних приладів, утримання шляхів евакуації і устаткування, використання тимчасового освітлення і електромереж, проведення газо-зварювальних та інших вогневих робіт); розробка планів евакуації людей на випадок пожежі відповідно до вимог нормативних документів, положень питань пожежної безпеки і охорони праці; розробка і узгодження інструкцій по пожежній безпеці, охороні праці і енергонагляду, які діють в межах підприємства; організація навчання персоналу з питань пожежної безпеки і перевірки знань; проведення інструктажів з правил пожежної безпеки персоналу;